Topklas Tabijnscholen Alkmaar TTA van start! logo TTA.jpg

TTA is een initiatief van de drie Alkmaarse scholen De Oranjehof, De Prinsenhof (Tochtwaard) en De Prinsenhof (Amstelstraat) in samenwerking met de digitale topschool.
De topklas is speciaal bedoeld voor (meer)begaafde leerlingen die kunnen en willen excelleren. Deelnemers aan de topklas worden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria geselecteerd.
Bijzonder aan dit concept is dat de leerlingen niet per definitie fysiek bij elkaar komen maar via de digitale snelweg met elkaar leren en samenwerken. De kinderen werken individueel aan hun opdrachten en hebben daarbij via de mail contact met elkaar of hun topklas-docent.

Vandaag de dag zijn de vaardigheden en onderwijsbehoeften van kinderen anders dan pakweg 20 jaar geleden. Naast de basisvakken taal en rekenen wordt van leerlingen verwacht dat zij kritisch zijn, goed kunnen samenwerken, goed communiceren, creatief zijn –ook in het vinden van oplossingen-, met de moderne media kunnen omgaan en over sociale- en culturele vaardigheden beschikken.
Met de topklas verwachten de Alkmaarse Tabijnscholen tegemoet te komen aan deze nieuwe leerbehoeften.

Bekijk ook de reportage op www.alkmaarcentraal.nl >>