De missie en visie van Tabijn voor 2014-2018

Missie
Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor hoge kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor uitstekend, modern onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Vanuit de kernwaarden verbinding, inspiratie, vertrouwen en ambitie worden medewerkers en leerlingen voortdurend gestimuleerd te leren van elkaar en te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Tabijn ziet ouders  in dit verband als educatieve partners. 

Visie
De Tabijn-scholen realiseren in de periode 2014-2018 leren op hoog niveau en gaan behoren tot de beste scholen in de regio. Onder leren op hoog niveau verstaan wij onderwijs waarbij er sprake is van: leerlingen die zich maximaal ontwikkelen, betrokken ouders, professionele leraren en teams, effectieve en inspirerende leiders en innovatie met behulp van ICT.

1. Leerlingen ontwikkelen zich maximaal
Leerlingen ontwikkelen hun talenten en leren (naar hun mogelijkheden) op hoog niveau. Leerlingen worden daarbij goed voorbereid op hetgeen de samenleving van de 21e eeuw van hen vraagt.

2. Betrokken ouders*
Ouders zijn betrokken bij het leerproces van de leerling. Wij zien de school en ouders als educatieve partners.

3. Professionele leraren en teams
Leraren leren van elkaar en professionaliseren zich continu. Leraren werken in teamverband nauw samen aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

4. Effectieve en inspirerende leiders
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van hechte, lerende teams. Effectieve en inspirerende leiders zijn nodig om de talenten van leraren te ontwikkelen en optimaal te benutten.

5. Innovatie met behulp van ICT
In het kader van 21e eeuwse vaardigheden is de inzet van ICT in het onderwijsproces onmisbaar. Leraren maken in hun didactisch handelen en bij de organisatie van hun onderwijs optimaal gebruik van de modernste ICT-middelen.

*   Onder het begrip ‘ouders’ verstaan wij ook: verzorgers en/of andere betrokkenen bij de leerling