De ambitieuze onderwijsorganisatie Tabijn stuurt 26 basisscholen in Noord-Holland aan. Alle scholen werken vanuit een rooms-katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele of algemeen bijzondere grondslag.

Dagelijks krijgen bijna 6000 kinderen les van betrokken en deskundige leerkrachten. De scholen van Tabijn werken met eigentijdse middelen en moderne lesmethodes. ICT speelt hierin een centrale rol. Onze leerkrachten stimuleren nieuwsgierigheid, ontwikkeling en zelfstandigheid van kinderen.

Met behulp van een degelijk kwaliteitsmeetsysteem bewaken onze scholen de leerresultaten en vorderingen van elke leerling.