Strategisch beleid 2010-2014: Focus op kwaliteit

Tabijn timmert aan de weg naar nog beter onderwijs.
Van alle doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die met extra inzet en aandacht worden opgepakt.
Als we erin slagen vooral op deze doelen zichtbare vooruitgang te boeken, dan geven we op de best denkbare manier uiting aan onze visie en missie.

De geprioriteerde doelen voor 2010-2014 zijn:

1. Passend onderwijs
2. Opbrengstgericht werken
3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten
4. Managementdevelopment
5. Verbetering van het welbevinden en reductie van de werkdruk

 

 In het strategisch beleidsplan leest u meer over de plannen >>